Menu

Najważniejsze fakty, dotyczące izolacji pionowej fundamentów

31 marca, 2020 - Uncategorized

Pozioma i pionowa izolacja dowodzą, że zabezpieczenie fundamentów naszego domu przed szkodliwym działaniem wilgoci jest wyjątkowo ważne. Zabezpieczenia tego rodzaju, mają spore przełożenie na to, jak nasz dom będzie funkcjonował w czasie normalnej eksploatacji. Jakie kwestie należy poruszyć, w temacie pionowej izolacji fundamentów?

W jakim celu wykonuje się izolację pionową?

Nie tylko woda, ale też i wilgoć niesie za sobą spore niebezpieczeństwo dla fundamentów naszego domu, dlatego konieczna jest ochrona fundamentowych ław (izolacja pionowa), ale również ścian fundamentowych (izolacja pionowa). Należy doprowadzić do tego, aby konstrukcja fundamentów, miała zapewniony brak kontaktu z wodą gruntową.

Podstawowym zadaniem izolacji pionowej jest, by tak jak wskazuje jej sama nazwa, zabezpieczyć wszelkie części pionowe konstrukcji fundamentów, a mówiąc ściślej – ścian. Chociaż działanie to jawi się zwykle jako zapobiegawcze, naprawdę jest ono wymagane, a szczególnie w wypadku wszelkich prac, których celem staje się ochrona fundamentów budynku przed działaniem wilgoci.

Izolacja pionowa wykonana nieprawidłowo, bądź jej kompletny brak

Należy mieć pełną świadomość faktu, że nieodpowiednio zaizolowane ściany, będą niosły za sobą bardzo poważne konsekwencje. Działanie wilgoci i wody gruntowej, niezwykle niekorzystnie oddziałuje na wytrzymałość fundamentowych ścian. Jeśli obciążenie nie będzie przekazywane odpowiednio na gruntowe podłoże, zachodzi duża szansa, że dojdzie nawet do katastrofy budowlanej. Nie można bagatelizować istoty roli pionowej hydroizolacji, ponieważ zagadnienie to ma wysoką ważność.

Okazuje się, że ważne są nie tylko właściwości wytrzymałościowe, ale również sama czystość ścian fundamentowych. Zwykłe zabrudzenia, ale również zawilgocenia to skutki źle wykonanej izolacji pionowej fundamentów. Podwyższony poziom wilgoci może być odczuwalny już w piwnicy. Brak podjęcia odpowiednich środków, może sprawić, że na ścianach piwnicy będzie widniała pleśń i grzyb.

Zalecenia, co do kolejności wykonywanych prac

Sam projekt powinien zawierać nie tylko określony materiał do stworzenia fundamentów, ale także rodzaj izolacji. Najlepiej, jeśli znajda się w nim również istotne dane, które mają związek z kolejnością przeprowadzanych działań.

Na wstępie, powinna być wykonana izolacja pionowa ław fundamentowych. Dopiero jako druga, będzie mogła być zrobiona pionowa izolacja. Co więcej, nie zawsze możliwe jest wykonanie bezpośredniej izolacji na fundamentowej ścianie. Często konieczne jest zastosowanie specjalnych warstw wyrównawczych, a będą to np. cementowe z zaprawy tynkarskiej. Ponadto, sporo będzie zależało od izolacyjnego materiału, który został wyznaczony w projekcie, ponieważ może do sprawić, że konieczne będzie zagruntowanie ścian, bądź zaniechanie tego. Jeśli się tego wymaga, może to spowodować, że izolacyjny materiał zacznie lepiej przylegać do ścian fundamentowych.

Nie milkną opinie, iż w momencie wykonywania skutecznych izolacji pionowych, wymaga się jej układania na odpowiednio osuszonym podłożu, gdzie wyjątek stanowi jedynie specjalistyczna, hydroizolacyjna masa. W wypadku starych budynków, konieczne będzie uprzednie osuszenie ich fundamentów, co wiąże się z koniecznością ich odkopania. Jeśli sprawa dotyczy czynnego budynku, należy go odpowiednio oznakować, a wykopy zabezpieczyć zgodnie z zasadami. Zawsze zachodzi przecież ryzyko, że może dojść do osuwania się gruntu.

Kiedy usunięty zostanie luźny tynk, a mury będą osuszone, możliwe będzie równomierne wykonanie izolacji pionowej. Co więcej, bardzo często wymaga się również zastosowania drenażu. Pionowa izolacja może być jedynie warstwą zewnętrzną, natomiast w niektórych dobrze uzasadnianych przypadkach, także jako wewnętrzna. Nim podjęta zostanie o tym ostateczna decyzja, należy tę kwestię skonsultować ze specjalistami z tej branży, ponieważ naprawianie błędów, najczęściej wymaga większych nakładów finansowych, niż wykonani nowej izolacji od samych podstaw.