Regulamin czytników i kart zbliżeniowych dla pracowników , uczniów oraz rodziców Zespołu Szkół nr 20

DZIAŁANIE SYSTEMU System działa w oparciu o karty zbliżeniowe 
i zakodowany w ich pamięci numer identyfikacyjny uczniów, pracowników i nauczycieli. Po zbliżeniu karty do czytnika urządzenie dekoduje jego numer, identyfikując w ten sposób posiadacza, a następnie steruje ryglem elektrycznym w drzwiach lub bramką. System sygnalizuje także próby wejścia osób bez uprawnienia.  IDENTYFIKATOR Karta ucznia pozwala nie tylko dostać się na teren szkoły, ale pełni również rolę identyfikatora, z którego można się dowiedzieć, jak nazywa się uczeń oraz z której jest klasy. System kontroli dostępu Każde użycie karty wiąże się z bieżącym odnotowywaniem tego faktu w e-dzienniku Mantica. Zapisywane są następujące informacje: numer/nazwa drzwi, godzina zdarzenia oraz nazwisko użytkownika. Rodzice maja pełen wgląd i stałą kontrolę nad tym, czy ich dziecko znajduje się w danym momencie na terenie szkoły. AUTOMATYCZNE ODNOTOWANIE FREKWENCJI W przypadku zintegrowania systemu z dziennikiem elektronicznym Mantica.net, istnieje możliwość automatycznego odnotowywania frekwencji. Po zbliżeniu przez ucznia karty do czytnika, system zaznacza mu obecność na wszystkich lekcjach według planu na dany dzień. Nauczycielowi pozostaje jedynie skontrolowanie, czy dany uczeń faktycznie znajduje się na zajęciach. DOSTĘP ONLINE DLA RODZICÓW Każdy rodzic otrzymuje możliwość wglądu online w ewidencję wejść i wyjść swojego dziecka do/z budynku szkoły. Jedyne wymagania, to dostęp do Internetu i przeglądarka internetowa. Opcjonalnie rodzice mogą otrzymywać powiadomienia w postaci maila lub sms-a o fakcie dotarcia przez dziecko do szkoły lub opuszczenia budynku. ZALETY: Zwiększenie bezpieczeństwa na terenie szkoły. Zabezpieczenie szkoły przed osobami niepowołanymi. Blokowanie uczniom możliwości wychodzenia ze szkoły w czasie lekcji oraz przerw (opcjonalnie). Wykorzystanie karty zbliżeniowej jako identyfikatora. Ewidencja wejść i wyjść do/z budynku szkoły jest dostępna online z każdego komputera z dostępem do Internetu. Dostęp mają rodzice, wychowawcy oraz dyrekcja. Powiadomienia sms/e-mail. Współpraca z dziennikiem elektronicznym PŁATNOŚCI Karta dla ucznia w cenie 20 zł Karta dla rodzica, opiekuna kosztuje 10 zł.(Jeżeli chcemy zakupić kartę dla mamy, taty i babci to cena za sztukę 10 zł czyli trzeba zapłacić w sumie 30 zł) Zagubione karty zgłaszamy w sekretariacie Gimnazjum. Cena duplikatu 10 zł. Za duplikat kart dokonujemy przelewu do firmy Mantica: Nr konta: 82 1050 1461 1000 0092 0414 8127 ING Bank Śląski. tytuł przelewu: Karta KD ZS 20 Wrocław imię nazwisko ucznia klasa Pierwszą kartę uczniowi wydaje wychowawca klasy po odbiorze z sekretariatu gimnazjum. (komunikat o kartach pojawi się na dzienniku Mantica) Pierwszą kartę pracownikowi wydaje sekretariat gimnazjum. Bramki będą rozkodowane od godziny 14. Pomimo otwartych drzwi należy zbliżyć kartę do czytnika by do sytemu trafiła informacja o wyjściu z budynku. Rodzic po odebraniu dziecka udaje się z uczniem do czytnika kart.

Jesteś tutaj: Home News Latest Regulamin czytników i kart zbliżeniowych dla pracowników , uczniów oraz rodziców Zespołu Szkół nr 20