PROJEKT COMENIUS: „LET’S PLAY, LET’S LEARN” (2013 - 2015)

W roku 2013 w ramach wielostronnego projektu COMENIUS Gimnazjum nr 18 we Wrocławiu otrzymało dofinansowanie do przedsięwzięcia pt. „Let’s play, let’s learn”, którego jest koordynatorem. Tak oto nasza szkoła rozpoczęła współpracę z ośmioma partnerskimi szkołami z Europy i nie tylko - tj. ze szkołami z Włoch, Hiszpanii, Bułgarii, Rumunii, Niemiec, Austrii, Portugalii i Turcji.

 CELE PROJEKTU:

 Głównym celem projektu „Let’s paly, let’s learn” jest podniesienie kompetencji językowych uczniów w zakresie nauczanego języka obcego, jakim jest angielski, w oparciu o uczestnictwo w wymianie promującej kultywowanie aktywnego trybu życia. Niemniej ważnym aspektem wymiany międzynarodowej jest poznawanie podstaw języków narodowych państw partnerskich oraz ich obszaru kulturowego. Poprzez aktywne uczestnictwo w grach i zabawach, głównie na świeżym powietrzu, następuje możliwość integracji uczniów, poznawanie podobieństw i różnic obyczajowych oraz w stylu życia. Ażeby odpowiedzieć na główne pytanie naszego przedsięwzięcia: „Jak prowadzić zdrowy tryb życia we współczesnym świecie?”, projekt zakłada przywołanie tradycyjnych, nieraz już zapomnianych gier sportowych z krajów partnerskich. Na ich podstawie powstaną prezentacje gier wraz z instruktażem, przewodniki, filmy DVD oraz ulotki. Uczniowie wszystkich państw partnerskich będą zaangażowani we współpracę między sobą, ażeby wypracować końcowe efekty projektu. Projekt „Let’s play, let’s learn” ma za zadanie pobudzić świadomość uczniów w zakresie mądrego korzystania ze zdobyczy technologicznych i pokazać alternatywę dla biernego spędzania wolnego czasu przed komputerem.

W roku szkolnym 2013/14, nasi uczniowie, pod nadzorem nauczycieli, wypracowali następujące efekty:
1) Prezentacja miasta i szkoły na stronę internetową projektu Comenius.

2) Hymn projektu „Let’s play, let’s learn” oraz logo projektowe.

3) Przewodnik po najpopularniejszych grach pt. „Cztery pory roku na dworze” – w języku polskim i angielskim.

4) Filmy instruktażowe dotyczące tradycyjnych polskich gier i zabaw ruchowych – wykorzystane podczas obozu w Zakrzowie.

5) Przedstawienie w języku angielskim „Who is the Real Red Riding Hood?”. Inscenizacja przedstawienia nawiązywała w swoim przesłaniu do tradycji kulturowych państw zaangażowanych w projekt, a jej motyw przewodni oparty był na tolerancji i poszanowaniu wielokulturowości członków projektu.

Realizacja projektu:

Rumunia

 W pierwszym roku funkcjonowania projektu miały miejsce spotkania uczniów i nauczycieli w poszczególnych państwach partnerskich. I tak pierwszy wyjazd do Ploiesti w Rumunii odbył się w listopadzie 2013. Uczestniczyło w nim kilkoro wybranych uczniów i dwóch nauczycieli z naszej szkoły.
Z pobytu w Rumunii polscy uczniowie przygotowali dziennik z podróży w polskiej i angielskiej wersji językowej.  

Polska

W lutym 2014 roku gościliśmy w Polsce wszystkich partnerów projektowych. Do Polski przyjechało 32 uczniów oraz 15 nauczycieli z krajów partnerskich. Spotkanie w Polsce podzielone zostało na dwa etapy: gra miejska we Wrocławiu oraz obóz sportowy w Zakrzowie. Gra miejska została przeprowadzona we Wrocławiu z udziałem gości zagranicznych oraz nauczycieli i uczniów naszego gimnazjum. Polegała ona na aktywnym zwiedzaniu Wrocławia na podstawie scenariusza zajęć przygotowanego przez uczniów oraz wypełnianiu przygotowanych w języku angielskim kart pracy. Polscy uczniowie pełnili rolę przewodników po mieście, co sprzyjało integracji z gośćmi oraz poszerzaniu wiedzy na temat dziedzictwa kulturowego naszego regionu. Finałem gry miejskiej było ułożenie hasła: „WROCŁAW EUROPEJSKĄ STOLICĄ KULTURY 2016”. Przegotowywanie kart pracy do gry miejskiej miało charakter interdyscyplinarny i opierało się o samodzielną pracę uczniów – przewodników, monitorowaną przez nauczycieli. Uczniowie przeprowadzili lekcje w przestrzeni miejskiej działając w międzynarodowych grupach.

Po zakończeniu części oficjalnej wszyscy uczestnicy udali się na obóz sportowy w Zakrzowie. Program obejmował gry i zabawy integracyjne oraz gry z przewodnika. Realizowany program sportowy połączony został z aktywnym zwiedzaniem miejsc dziedzictwa kulturowego. W kopani soli w Wieliczce odbył się turniej gwarków prowadzony przez ”Skarbnika”, co stanowiło połączenie historii i aktywności ruchowej. Spotkanie w Polsce opisane zostało w artykułach tematycznych do gazetki oraz dzienniku pobytu. 

Hiszpania

Kolejną lokalizacją wyjazdu było Badajoz w Hiszpani. Miało to miejsce w kwietniu 2014.

Uczniowie hiszpańscy przeprowadzili lekcje w przestrzeni miejskiej pt. „Badajoz poprzez zmysły”. Nauczyciele dokonali ewaluacji działań, podjęto ustalenia dotyczące przekazywania materiałów. Przedstawiciele Polski i Rumunii opracowali ankietę ewaluacyjną na półmetku. Wersję elektroniczną umieszczono w TwinSpace. Polscy uczniowie brali udział w grze miejskiej wg scenariusza „Madryt w jeden dzień”. W efekcie tej wymiany powstały artykuły oraz dziennik z podróży. 

Turcja

Ostatni wyjazd w pierwszym roku działalności projektowej obejmował Turcję (maj 2014). Na spotkaniu podsumowującym rok realizacji projektu zbudowano bazę słownika terminów sportowych w języku angielskim i ustalono szczegóły mobilności na drugi rok pracy. Uczniowie wzięli udział w aktywnym zwiedzaniu Kastamonu oraz Istambułu opartych na scenariuszach lekcji w terenie i towarzyszących im kartach pracy. Na tej podstawie uczniowie napisali artykuły tematyczne do gazetki. 

Bułgaria

W październiku 2014 do Bułgarii udali się trzej uczniowie naszego gimnazjum w towarzystwie dyrektora szkoły. Mimo niskiej temperatury, zwłaszcza rano i pod wieczór, wszystkie zajęcia odbyły się zgodnie z planem. Tak więc, pierwszego dnia miał miejsce pokaz bułgarskiego tańca ludowego. W kolejne uczniowie mieli okazję zwiedzić, m.in. Szipkę, na szczyt której wiedzie 500 schodków. Zwiedzanie przeplatało się z zajęciami sportowymi, by zgodnie z założeniem projektu aktywnie i zdrowo spędzać czas. Miały więc miejsce gry w „Countries” oraz „Colours”, podczas których ważny był nie tylko ruch, ale i komunikacja w języku angielskim. Namacalne efekty z podróży, w formie dziennika z pobytu oraz pokazu slajdów.  

Włochy

W marcu 2015 sześcioosobowa grupa uczniów z naszego gimnazjum wybrała się do Włoch. Tym razem trasę pokonali samolotem, co było przeżyciem dla jednego z uczniów. Był to bowiem jego pierwszy lot. Swoje wrażenia opisał w dzienniku z podróży. We Włoszech nie brakowało atrakcji sportowych, które zostały opisane później wraz z zasadami przez jedną z uczennic. Według uczniów jednym z bardziej intrygujących wyzwań było pieczenie babeczek i lepienie kubków z gliny w San Giovanni. Nie udało się przewidzieć, że wycieczka napotka niespodziewane trudności, jakimi były obfite opady śniegu w ostatnim dniu pobytu. Uniemożliwiły one bezpieczne dotarcie na lotnisko w terminie. Z tego względ, uczniowie wraz z opiekunami musieli przedłużyć wizytę we Włoszech o jeden dzień. 

Niemcy

Pod koniec marca 2015 nasi uczniowie odwiedzili Niemcy. Miejscem pobytu było Ingolstadt. Tak więc nasi podopieczni mieli okazję uczestniczyć w lekcjach oraz zajęciach sportowych prowadzonych w niemieckiej szkole. Drugiego dni grupa projektowa została uroczyście przywitana przez burmistrza Ingolstadt. W kolejnych dniach odbyło się zwiedzanie Monachium, Ratyzbony - uznawanej przez wielu za włosko-niemieckie miasteczko, ze względu na charakterystyczną, we włoskim stylu, architekturę kamieniczek usytuowanych w rynku, oraz malowniczych straganów. Wszyscy uczestnicy wyprawy do Niemiec zgodnie potwierdzają, że pobyt w Niemczech, podczas którego otrzymali dużą dawkę wiedzy o kulturze, obyczajach i historii tego państwa, dostarczył im wielu niesamowitych wrażeń. A wszystko to zostało przez nich udokumentowane w prezentacji oraz dzienniku z podróży. 

comenius logo

PROGRAM ,,UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE’’ COMENIUS

WIELOSTRONNE I DWUSTRONNE PARTNERSKIE PROJEKTY SZKÓŁ

           Gimnazjum numer 18 im. Armii krajowej we Wrocławiu to szkoła z klasą. Zarówno uczniowie jak i nauczyciele od wielu lat angażują się w różnorodne działania na poziomie szkolnym, krajowym jak i międzynarodowym, których celem jest stałe podnoszenie jakości naszego gimnazjum. Jednym z bardzo ważnych dla nas projektów, w którym bierzemy udział już od 2003 roku, jest COMENIUS. Program ten ma na celu rozwijanie wśród młodzieży i nauczycieli wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich, zachęca do nauki nowożytnych języków obcych oraz wspiera tworzenie innowacyjnych metod uczenia się. Każdy z projektów realizowanych w ramach w/w programu stawia na mobilność zarówno uczniów jak i kadry pedagogicznej; opiera się na działaniach szkolnych jak i międzyszkolnych, angażuje społeczność lokalną i pozwala uczestnikom na wzmacnianie jakości i wymiaru europejskiego kształcenia nauczycieli oraz uczniów. Comenius zrzesza 27 krajów Unii Europejskiej oraz kraje, które kandydują do członkostwa w Unii Europejskiej, tj. Chorwację i Turcję.

            SOUTH-NORTH BRIDGE to projekt, który nasza szkoła realizowała od 1 sierpnia 2011 roku i który zakończył się 31 lipca 2013 roku. W ramach tego projektu uczniowie Gimnazjum nr 18 rozpoczęli współpracę z włoską szkołą Instituto Comprensivo di Ciminna. Działania projektowe odbywały się i w Polsce i we Włoszech a brali w nich udział dyrektor Gimnazjum nr 18 Anna Krupowicz, koordynator Joanna Stefańska, grupa polskich i włoskich nauczycieli wraz z uczniami. W dniach 6-12 listopada 2011 roku delegacja polskich uczniów i nauczycieli wraz z dyrektorem naszego gimnazjum i koordynatorem projektu udała się do Włoch. Wizyta opierała się na planowaniu działań na dwa lata, wspólnych zajęciach w szkole (artystycznych, sportowych, informatycznych), zajęciach terenowych oraz zwiedzaniu okolicy z uwzględnieniem architektury sakralnej oraz mieszkalnej ( Ciminna, Ventimiglia, Baucina, Cefalu, Palermo, Monreale). Cały program został bardzo profesjonalnie i szczegółowo opracowany przez włoskiego partnera, nastawiony na maksymalne wykorzystanie wspólnego czasu. Realizacja programu przebiegała zgodnie z planem, z dużym zaangażowaniem ze strony nauczycieli i środowiska lokalnego a szczególnie miłym zaskoczeniem była niezwykła punktualność. Po wizycie uczniowie przygotowali dziennik z podróży w trzech wersjach językowych (polski, angielski i włoski).

W drugim semestrze uczniowie obu szkół przygotowali prace na następujące tematy: flora i fauna, klimat, materiały budowlane, historia budownictwa mieszkaniowego i dodatkowo historia Wrocławia przez Gimnazjum nr 18. W dniach 13-23 kwietnia gościliśmy w naszym gimnazjum grupę 20 uczniów i 6 nauczycieli z partnerskiej włoskiej szkoły. Staraliśmy się przygotować bardzo bogaty program dla naszych projektowych partnerów i dbaliśmy o jego wielowątkowość o różnorodność. Goszczący uczniowie uczestniczyli w zajęciach w szkole oraz w terenie zgodnie z tematyką projektu. Włosi zwiedzali wystawę w Muzeum Historycznym (1000 lat Wrocławia), spacerowali z przewodnikiem i odwiedzali wrocławskie kościoły.

 

13


       W naszej szkole odbyło się mnóstwo zajęć przygotowanych z myślą o jak najatrakcyjniejszym pobycie włoskich gości oraz pełnej integracji przedstawicieli obu partnerskich szkół a były to m. in. uroczyste powitanie delegacji połączone z występami artystycznymi, prezentacją anglojęzycznego przedstawienia oraz zwiedzaniem szkoły i wystawy prac uczniów (albumy).

 

4 5

67

  

 

8

 Polscy i włoscy uczniowie uczestniczyli wspólnie w lekcji geografii przygotowanej przez naszych gimnazjalistów a tematem zajęć był klimat i położenie geograficzne (Włochy-Polska). Na zakończenie zajęć przeprowadzono quiz dla włoskich kolegów oraz integrowano międzynarodowe drużyny, które układały puzzle przedstawiające wcześniej zwiedzane wrocławskie kościoły. 

10

 Chcąc zapoznać włoskich uczniów jak najbardziej z polską kulturą i tradycją, przeprowadzono także zajęcia kulturalno – sportowe tj. naukę Poloneza. 

 

 

 

11

Wszyscy uczniowie i nauczyciele bardzo chętnie wzięli udział w wyżej zaprezentowanym przedsięwzięciu czego dowodem jest stały wzajemny kontakt uczniów i nauczycieli szkół partnerskich oraz duże zaangażowanie i dalsza chęć realizacji wcześniej wyznaczonych i zaplanowanych zadań projektowych.

 

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat projektu? Zajrzyj tutaj: South-North Bridge

 

Jesteś tutaj: Home Comenius