Działania biblioteki szkolnej :

1. Prowadzone są lekcje biblioteczne wspomagające nauczanie:

  • Jak się uczyć : czytanie ze zrozumieniem
  • Jak się uczyć : szybkie czytanie

2. Akcja „Cały Wrocław czyta”- wolontariusze biblioteczni biorą udział w imprezach propagujących    

     czytelnictwo, są to:

  • konkursy biblioteczne alt
  • czytanie młodszym dzieciom
  • działania upowszechniające bookcrossing w szkole ( kiermasze przed zebraniami i konsultacjami dla rodziców)
  • pomoc w imprezach towarzyszących otwarciu nowych skrzynek bookcrossingowych na terenie miasta

3. Uczniowie i nauczyciele bibliotekarze biorą czynny udział w Narodowym Czytaniu, które odbywa

     się na początku września.

4. Wolontariusze biblioteczni zbierali książki dla chorych dzieci w szpitalach w ramach akcji  

   „Zaczytani”.

5. Prowadzone są zajęcia czytelnicze z dziećmi niepełnosprawnymi intelektualnie w Ewangelickim

   Centrum Diakonii i Edukacji im. Ks. Marcina Lutra.alt

6. Uczniowie zebrali i przekazali pieniądze na schronisko dla koni i innych zwierząt „TARA”.

7. W bibliotece można pograć szachy a od tego roku także w scrabble.

Jesteś tutaj: Home Działania