ECDL

ECDL MISSION

...is to facilitate access for all to the

Information Society by providing all

people - irrespective of age, gender,

status, ability or race - with the skills

necessary to use computers indaily life

 

Misją ECDL

... jest ułatwienie wszystkim dostępu

do Społeczeństwa Informacyjnego

przez wyposażenie wszystkich ludzi

- niezależnie od wieku, płci, stanu, zdolność lub rasy -

w umiejętności korzystania z komputerów w życiu codziennym

Jesteś tutaj: Home ECDL