EWD GIMNAZJUM NR 18

EWD GIMNAZJUM NR 18 IM. ARMII KRAJOWEJ  Z LAT 2012 - 2014

CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA

Pozycja szkoły ze względu na wskaźniki wyniku końcowego i edukacyjnej wartości dodanej. Wskaźniki obliczone na podstawie danych egzaminacyjnych z lat 2012 – 2014.

Liczba zdających, których wyniki uwzględniono w analizie: 515

alt

Wynik egzaminacyjny jest wyższy od średniej krajowej, Efektywność nauczania mierzona wskaźnikiem EWD jest ponadprzeciętna.

CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA – HISTORIA I WOS

Wskaźniki obliczone na podstawie danych egzaminacyjnych z lat 2012-2014
Liczba zdających, których wyniki uwzględniono w analizie: 515

alt

Wynik egzaminacyjny jest wyższy od średniej krajowej, Efektywność nauczania mierzona wskaźnikiem EWD jest ponadprzeciętna.

CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA – JĘZYK POLSKI

Wskaźniki obliczone na podstawie danych egzaminacyjnych z lat 2012-2014
Liczba zdających, których wyniki uwzględniono w analizie: 515

alt

Wynik egzaminacyjny jest wyższy od średniej krajowej, Efektywność nauczania mierzona wskaźnikiem EWD jest ponadprzeciętna.

CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA (ANALIZA PORÓWNAWCZA)

Wskaźniki obliczone na podstawie danych egzaminacyjnych z lat 2010-2014

alt

Wyniki egzaminacyjne w kolejnych latach są coraz wyższe oraz wyższe od średniej krajowej. Efektywność nauczania mierzona wskaźnikiem EWD jest także ponadprzeciętna i wykazuje rosnącą tendencję.

CZĘŚĆ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZA

Wskaźniki obliczone na podstawie danych egzaminacyjnych z lat 2012-2014
Liczba zdających, których wyniki uwzględniono w analizie: 517

alt

Wynik egzaminacyjny jest wyższy od średniej krajowej, Efektywność nauczania mierzona wskaźnikiem EWD jest przeciętna.

PRZEDMIOTY PRZYRODNICZE

Wskaźniki obliczone na podstawie danych egzaminacyjnych z lat 2012-2014
Liczba zdających, których wyniki uwzględniono w analizie: 517

alt

Wynik egzaminacyjny jest wyższy od średniej krajowej, Efektywność nauczania mierzona wskaźnikiem EWD jest przeciętna.

MATEMATYKA

Wskaźniki obliczone na podstawie danych egzaminacyjnych z lat 2012-2014
Liczba zdających, których wyniki uwzględniono w analizie: 517

alt

 

Wynik egzaminacyjny jest wyższy od średniej krajowej, Efektywność nauczania mierzona wskaźnikiem EWD jest przeciętna.

CZĘŚĆ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZA (ANALIZA PORÓWMAWCZA)

Wskaźniki obliczone na podstawie danych egzaminacyjnych z lat 2010-2014

alt

Wyniki egzaminacyjne w kolejnych latach utrzymują się na tym samym poziomie i są wyższe od średniej krajowej. Efektywność nauczania mierzona wskaźnikiem EWD jest przeciętna.

EWD GIMNAZJUM nr 18 IM. ARMII KRAJOWEJ WE WROCŁAWIU Z LAT 2010-2012

CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA

Pozycja szkoły ze względu na wskaźniki wyniku końcowego i edukacyjnej wartości dodanej. Wskaźniki obliczone na podstawie danych egzaminacyjnych z lat 2010-2012.
Liczba zdających, których wyniki uwzględniono w analizie: 567.

hum

 

CZĘŚĆ MATEMATYCZNO - PRZYRODNICZA

Wskaźniki obliczone na podstawie danych egzaminacyjnych z lat 2010-2012.
Liczba zdających, których wyniki uwzględniono w analizie: 568.

 

 

mat

DANE:

http://gimnazjum.ewd.edu.pl/index.php?str=wyniki&tszk=gimn.&idszk=14468

 

Z powyższych wykresów jasno wynika, że Gimnazjum 18 jest szkołą sukcesu, która w zakresie przedmiotów humanistycznych w pełni wykorzystuje możliwości uczniów i osiągają oni wysokie wyniki egzaminacyjne. Z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych wyniki egzaminu są wysokie i satysfakcjonujące.

Jesteś tutaj: Home EWD GIMNAZJUM