ZAJĘCIA ROBOTYKI WE WROCŁAWSKICH SZKOŁACH

Projekt adresowany jest głównie do młodzieży szkół ponadpodstawowych. Jego celem jest przygotowanie na potrzeby nowoczesnej gospodarki poprzez wzbudzenie u uczniów zainteresowania różnymi dziedzinami nauk technicznych, w szczególności szeroko rozumianymi mechaniką, mechatroniką, robotyką i informatyką. Przedsięwzięcie to jest innowacyjne w skali kraju i zmierza do wyszukiwania talentów na wczesnych etapach edukacji. Realizacja celów polega na organizacji robotycznych kół zainteresowań w szkołach. Podczas zajęć młodzież oswaja się z zagadnieniami zaawansowanej techniki, uczy pracy zespołowej oraz twórczego rozwiązywania problemów. Instytut Inwentyki zapewnia zaopatrzenie Kół Robotycznych w narzędzia, instrukcje oraz zestawy robotów do samodzielnego montażu przez uczestników zajęć. Gwarantuje także niezbędne wsparcie merytoryczne i techniczne w czasie trwania projektu. Szkoły biorące udział w projekcie otrzymały dane do logowania się na stronie projektu i mogą korzystać z prezentowanych tu materiałów (dokumentacja, prezentacje )

Przedsięwzięcie pt. Liga Robotów jest, według posiadanej wiedzy, pierwszym tego typu na świecie. Znane są różnego rodzaju zawody i konkursy rozgrywane głównie w Japonii i USA, także w Europie zarówno na uczelniach wyższych, ośrodkach kultury jak i różnego rodzaju centrach naukowych, kulturalnych i rozrywkowych. Mają one charakter incydentalny, czasem cykliczny. Liga Robotów to pierwsze na świecie działania regularne, które organizują uczestników przez cały rok, zmuszają do ciągłej rywalizacji, podpatrywania najlepszych, doskonalenia swoich konstrukcji. Ligę Robotów zorganizowano we Wrocławiu. Początki sięgają roku 2011, kiedy to w pierwszej kolejności utworzono 32 Koła Robotyczne w szkołach miasta Wrocławia, anastępnie przystąpiono do rywalizacji. Koła Robotyczne sukcesywnie wyposażane były w narzędzia, zestawy modułowych robotów oraz wiedzę. Uczniowie zapoznawali się z metodologią projektowania i twórczego rozwiązywania problemów. Uczyli się pracy w grupach, generowania rozwiązań przy pomocy wybranych metod, które Profesor wykłada m.in. na studiach doktoranckich. Na bazie dostarczonych zestawów budowali swoje konstrukcje, testowali je i ulepszali.

Następnie mieli okazję sprawdzić wybrane rozwiązania w konfrontacji z innymi grupami konstruktorów.

Liga Robotów 2012

Liga Robotów jest to cykl rozgrywek pomiędzy Kołami Robotycznymi z różnych szkół. Wzorowana jest na rozgrywkach piłkarskich. Spotkania w poszczególnych kategoriach wiekowych odbywają się w systemie kołowym (każdy z każdym), wyniki podawane są na bieżąco na stronie internetowej Instytutu Inwentyki, a wyniki końcowe ogłaszane są na zakończenie sezonu podczas uroczystej gali. Dzięki takiemu rozwiązaniu zespoły uczniów rywalizują ze sobą w sposób ciągły, mogą na bieżąco obserwować wyniki zmagań, reagować na nie i ulepszać swoje konstrukcje, by zwiększyć swoje szanse na zwycięstwo. Cały czas Lidze Robotów towarzyszą emocje podobne do znanych z zawodów sportowych zatem rozegrana i zakończona w roku 2012 we Wrocławiu Liga Robotów jest pierwszym tego typu systemem rywalizacji młodych robotyków. Rozgrywki Ligi trwały do grudnia 2012. Wyłoniono najlepsze zespoły w poszczególnych grupach wiekowych.

A oto Laureaci Pierwszej Ligi Robotów:

Szkoły podstawowe:

Gimnazja:

Szkoły średnie:

1. Szkoła Podstawowa nr 61

1. Gimnazjum nr 18

1.Lotnicze Zakłady Naukowe

2. Szkoła Podstawowa nr 76

2. Gimnazjum nr 25

2. Liceum Ogólnokształcące nr X

3. Szkoła Podstawowanr 108

3. Zespół Szkół nr 14

3. Zespół Szkół nr 2

 

I MISTRZOSTWA POLSKI ROBOTÓW – 2012

 

Dzień 14 grudnia 2012r. przechodzi do historii polskiej robotyki. Tego dnia przeprowadzone zostały oficjalneI Mistrzostwa Polski Robotów

Do finałów I Mistrzostw Polski Robotów zakwalifikowało się ok. 2000 uczestników. Szacuje się także, ze przez cały dzień od godz. 8:00 do 18:00 mniej więcej tyle samo osób przewinęło się przez Halę „Orbita”. Była tonajwiększa impreza w Polsce i przypuszczalnie jedna z największych w Europie, co podkreślali bywalcy zawodów robotycznych, którzy jeżdżą nie tylko po Polsce, ale byli także na zawodach za granicą, m.in. w Wiedniu.

Głównym organizatorem wydarzenia był Instytut Inwentyki przy współpracy z Ministerstwem Gospodarki, Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, Państwową Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego, Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim, Urzędem Miejskim Wrocławia, a dokładniej jego Wydziałem Edukacji, Centrum Kształcenia Praktycznego we Wrocławiu, Lożą Dolnośląską Business Centre Club, „Centrum Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży” MDK im. Kopernika przy ul. Kołłątaja we Wrocławiu, Oleśnickim Klubem Modelarskim, Stowarzyszeniem Artystów Kreatywnych - Arteo, Stowarzyszeniem CEL, Kołem Naukowym Pojazdów i Robotów Mobilnych z Instytutu Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Wydziału Mechanicznego Politechniki Wrocławskiej, Innovation Technology Group (ITG S.A.), sToys.pl, a także wieloma studentami wrocławskich uczelni, nauczycielami, dziećmi i młodzieżą ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich.Według posiadanej wiedzy Mistrzostwa, które odbyły się w Hali Orbita są pierwszymi oficjalnymi, narodowymi mistrzostwami, jakie zostały rozegrane na terenie nie tylko naszego kraju, ale całej EuropyProgram ewoluuje i rozszerza swój zasięg. Obecnie pod hasłem "Robotyka w szkołach Dolnego Śląska" adresowany jest do wszystkich placówek edukacyjnych z terenu woj. dolnośląskiego. Pod koniec sierpnia 2012 odbył się cykl konferencji dla ok. 2000 dyrektorów szkół, o czym można przeczytać na stronie głównej Instytutu Inwentyki.           I MY w tym wszystkim uczestniczymy….

LIGA ROBOTÓW 2013

W roku 2013 miała miejsce druga edycja przedsięwzięcia pt. Liga Robotów - unikatowego rozwiązania na skalę światową, które zajmuje uczestników przez cały rok, zmusza do ciągłej rywalizacji, podpatrywania najlepszych oraz doskonalenia swoich konstrukcji.

Liga Robotów jest to cykl rozgrywek pomiędzy Kołami Robotycznymi z różnych szkół. Wzorowana jest na rozgrywkach piłkarskich. Spotkania w poszczególnych kategoriach wiekowych odbywają się w systemie kołowym (każdy z każdym), wyniki podawane są na bieżąco na stronie internetowej Instytutu Inwentyki, a wyniki końcowe ogłaszane są na zakończenie sezonu podczas uroczystej gali.

Nowością w tej edycji był system rozgrywek w kategorii szkół gimnazjalnych. Uczestnicy podzieleni zostali na grupy i najpierw rywalizowali o tytuł Mistrza Regionu. Następnie Mistrzowie i Wicemistrzowie regionów spotkali się w turnieju finałowym.

Oto lista Mistrzów i Wicemistrzów poszczególnych regionów w kategorii gimnazjów:

Wrocław - Północalt

1. Zespół Szkół nr14 

 alt 2. Gimnazjum nr 24       

Wrocław-Południe

1.Gimnazjum nr17
2. Gimnazjum nr 25

Wrocław-Wschód

1.Gimnazjum nr13
2. Gimnazjum nr 14alt

Wrocław-Zachód

1. Gimnazjum nr 18 
2. Gimnazjum nr 1

Rozgrywki Ligi we wszystkich kategoriach trwały od marca do czerwca 2012. Wyłoniono najlepsze zespoły w poszczególnych grupach wiekowych.

Laureaci Drugiej Ligi Robotów:

Szkoły podstawowe:

Gimnazja:

Szkoły średnie:

1. Szkoła Podstawowa nr 76

1. Gimnazjum nr 17

1. ZS Teleinformatycznych
    i Elektronicznych

2. Szkoła Podstawowa nr 61

2. Gimnazjum nr 25

2. Lotnicze Zakłady Naukowe

3. Szkoła Podstawowa nr 108

3. Zespół Szkół nr 14

3. Liceum Ogólnokształcące nr X


Zainteresowanie młodzieży robotami nie maleje. Absolwenci, którzy opuszczają szkoły podstawowe i gimnazja, w nowych szkołach wciąż pytają o Koła Robotyczne, by kontynuować swoją przygodę z robotyką. Niektóre zespoły rozpoczęły prace nad własnymi konstrukcjami i próbują swych sił w projektowaniu robotów "od zera".

Mistrzostwa Polski Modeli Redukcyjnych 2014

Dnia 14.09.2014r. w Oleśnicy w ramach Oleśnickich Dni Europy odbył się XXXIV Międzynarodowy Konkurs oraz Mistrzostwa Polski Kartonowych Modeli Redukcyjnych, a także Mistrzostwa Polski Małego.

Jak od wielu już lat, prof. Piotr Wrzecioniarz uczestniczył w pracach jury, a także wręczał Puchar Rektora Politechniki Wrocławskiej za najbardziej innowacyjny modelW swoim wystąpieniu Profesor nawiązał do aktualnej sytuacji międzynarodowej podkreślając, że modelarze maja jakąś intuicję, gdyż w tym roku najwięcej było modeli wojskowych. Nowym też kierunkiem rozwoju Mistrzostw Polski jest pojawianie się coraz większej liczby modeli rakiet i innych obiektów kosmicznych. Po raz pierwszy zaprezentowano model chińskiej rakiety oraz model satelity szpiegowskiego produkcji rosyjskiej. Jak co roku Profesor zachęcał do studiowania na Politechnice Wrocławskiej, gdyż po tej uczelni, na skutek dobrego przygotowania do zawodów technicznych, łatwiej jest znaleźć pracę, jak i założyć własną firmę. Pogratulował wszystkim nagrodzonym i wyraził nadzieję na spotkanie w roku następnym. Przypomniał, że nagradzani w latach poprzednich dostali się na Politechnikę Wrocławską, a niektórzy już ją skończyli i z powodzeniem realizują się w pracy zawodowej. Tak więc droga na PWr może prowadzić przez zawody modelarskie.

ROBOTS+RESCUE 2014

Dnia 14 grudnia, dokładnie w dniu rocznicy Pierwszych Mistrzostw Polski Robotów, odbyła się kolejna edycja zawodów ROBOTS+RESCUE (dawniej ROBRAT). Przypominamy, że historycznie rzecz ujmując, są to najstarsze zawody robotyczne w Polsce. W zmaganiach uczestniczyły dzieci i młodzież szkolna, o kategoriach pisaliśmy 3 tygodnie temu.

Sala kinowa wrocławskiego MDK im. M. Kopernika wypełniona była miłośnikami robotyki. Profesor, jak zwykle, przewodniczył Jury. W Jury obok Profesora zasiadali: p. Janusz Boczniewicz, Opiekun Koła Robotycznego z LZN oraz płk. Marek Przybyło, Dyrektor Aeroklubu Wrocławskiego. Całą imprezę bezbłędnie prowadził p. Paweł Dejnak z MDK Wrocław. Odbyły się wszystkie konkurencje. Szczegółowe wyniki można znaleźć na tej stronie. Zawody były próbą generalną przed kolejnymi Mistrzostwami Polski Robotów i zakończyły się pełnym sukcesem organizacyjnym.

Szczególne zainteresowanie wzbudziły dodatkowe prezentacje w wykonaniu największego Koła Robotycznego w Polsce, które funkcjonuje w Lotniczych Zakładach Naukowych. Rozwiązania przedstawione przez młodych konstruktorów zachwyciły wszystkich. Odbyły się także pokazowe walki robotów klasy minisumo. Zwyciężył jak zwykle robot zaprojektowany przez Instytut Inwentyki.

Podczas zawodów odbyło się także zebranie sędziów MPR z wrocławskich szkół, co ukazano na wspólnym zdjęciu ekipy sędziowskiej.

Na imprezie pojawił się gość specjalny, Mr Chris, który przybył do Polski z Wielkiej Brytanii. Pokazywał rozwiązania dotyczące animacji postaci ludzi i zwierząt. Zachęcał młodych z Polski do budowania robotów antropomorficznych oraz przypominających kształtem zwierzęta. Podawał przepisy na konstrukcje, które sam wykonał. Mamy nadzieję, że uświetni swoją obecnością II MPR w 2015r.

Na koniec wszystkim dzieciom wręczono nagrody ufundowane przez sponsorów, w tym oczywiście roboty ufundowane przez Instytut Inwentyki. Profesor podziękował p. Pawłowi Dejnakowi, jednemu z prekursorów robotyki dziecięcej w Polsce oraz złożył serdeczne życzenia świąteczne i noworoczne. Pożegnał się hasłem „Do zobaczenia na Mistrzostwach Polski Robotów w roku 2015!”.

Dnia 14 grudnia, dokładnie w dniu rocznicy Pierwszych Mistrzostw Polski Robotów, odbyła się kolejna edycja zawodów ROBOTS+RESCUE (dawniej ROBRAT). Przypominamy, że historycznie rzecz ujmując, są to najstarsze zawody robotyczne w Polsce. W zmaganiach uczestniczyły dzieci i młodzież szkolna, o kategoriach pisaliśmy 3 tygodnie temu.

Sala kinowa wrocławskiego MDK im. M. Kopernika wypełniona była miłośnikami robotyki. Profesor, jak zwykle, przewodniczył Jury. W Jury obok Profesora zasiadali: p. Janusz Boczniewicz, Opiekun Koła Robotycznego z LZN oraz płk. Marek Przybyło, Dyrektor Aeroklubu Wrocławskiego. Całą imprezę bezbłędnie prowadził p. Paweł Dejnak z MDK Wrocław. Odbyły się wszystkie konkurencje. Szczegółowe wyniki można znaleźć na tej stronie. Zawody były próbą generalną przed kolejnymi Mistrzostwami Polski Robotów i zakończyły się pełnym sukcesem organizacyjnym.

Szczególne zainteresowanie wzbudziły dodatkowe prezentacje w wykonaniu największego Koła Robotycznego w Polsce, które funkcjonuje w Lotniczych Zakładach Naukowych. Rozwiązania przedstawione przez młodych konstruktorów zachwyciły wszystkich. Odbyły się także pokazowe walki robotów klasy minisumo. Zwyciężył jak zwykle robot zaprojektowany przez Instytut Inwentyki.

Podczas zawodów odbyło się także zebranie sędziów MPR z wrocławskich szkół, co ukazano na wspólnym zdjęciu ekipy sędziowskiej.

Na imprezie pojawił się gość specjalny, Mr Chris, który przybył do Polski z Wielkiej Brytanii. Pokazywał rozwiązania dotyczące animacji postaci ludzi i zwierząt. Zachęcał młodych z Polski do budowania robotów antropomorficznych oraz przypominających kształtem zwierzęta. Podawał przepisy na konstrukcje, które sam wykonał. Mamy nadzieję, że uświetni swoją obecnością II MPR w 2015r.

Na koniec wszystkim dzieciom wręczono nagrody ufundowane przez sponsorów, w tym oczywiście roboty ufundowane przez Instytut Inwentyki. Profesor podziękował p. Pawłowi Dejnakowi, jednemu z prekursorów robotyki dziecięcej w Polsce oraz złożył serdeczne życzenia świąteczne i noworoczne. Pożegnał się hasłem „Do zobaczenia na Mistrzostwach Polski Robotów w roku 2015!”.

My też tam byliśmy

Dnia 14.09.2014r. w Oleśnicy w ramach Oleśnickich Dni Europy odbył się XXXIV Międzynarodowy Konkurs oraz Mistrzostwa Polski Kartonowych Modeli Redukcyjnych, a także Mistrzostwa Polski Małego.

Jak od wielu już lat, prof. Piotr Wrzecioniarz uczestniczył w pracach jury, a także wręczał Puchar Rektora Politechniki Wrocławskiej za najbardziej innowacyjny modelW swoim wystąpieniu Profesor nawiązał do aktualnej sytuacji międzynarodowej podkreślając, że modelarze maja jakąś intuicję, gdyż w tym roku najwięcej było modeli wojskowych. Nowym też kierunkiem rozwoju Mistrzostw Polski jest pojawianie się coraz większej liczby modeli rakiet i innych obiektów kosmicznych. Po raz pierwszy zaprezentowano model chińskiej rakiety oraz model satelity szpiegowskiego produkcji rosyjskiej. Jak co roku Profesor zachęcał do studiowania na Politechnice Wrocławskiej, gdyż po tej uczelni, na skutek dobrego przygotowania do zawodów technicznych, łatwiej jest znaleźć pracę, jak i założyć własną firmę. Pogratulował wszystkim nagrodzonym i wyraził nadzieję na spotkanie w roku następnym. Przypomniał, że nagradzani w latach poprzednich dostali się na Politechnikę Wrocławską, a niektórzy już ją skończyli i z powodzeniem realizują się w pracy zawodowej. Tak więc droga na PWr może prowadzić przez zawody modelarskie.

LIGA ROBOTÓW 2013

W roku 2013 miała miejsce druga edycja przedsięwzięcia pt. Liga Robotów - unikatowego rozwiązania na skalę światową, które zajmuje uczestników przez cały rok, zmusza do ciągłej rywalizacji, podpatrywania najlepszych oraz doskonalenia swoich konstrukcji.

Liga Robotów jest to cykl rozgrywek pomiędzy Kołami Robotycznymi z różnych szkół. Wzorowana jest na rozgrywkach piłkarskich. Spotkania w poszczególnych kategoriach wiekowych odbywają się w systemie kołowym (każdy z każdym), wyniki podawane są na bieżąco na stronie internetowej Instytutu Inwentyki, a wyniki końcowe ogłaszane są na zakończenie sezonu podczas uroczystej gali.

Nowością w tej edycji był system rozgrywek w kategorii szkół gimnazjalnych. Uczestnicy podzieleni zostali na grupy i najpierw rywalizowali o tytuł Mistrza Regionu. Następnie Mistrzowie i Wicemistrzowie regionów spotkali się w turnieju finałowym.

Oto lista Mistrzów i Wicemistrzów poszczególnych regionów w kategorii gimnazjów:

Wrocław-Północ

1.Zespół Szkół nr14
2. Gimnazjum nr 24

Wrocław-Południe

1.Gimnazjum nr17
2. Gimnazjum nr 25

Wrocław-Wschód

1.Gimnazjum nr13
2. Gimnazjum nr 14

Wrocław-Zachód

1. Gimnazjum nr 18
2. Gimnazjum nr 1

Rozgrywki Ligi we wszystkich kategoriach trwały od marca do czerwca 2012. Wyłoniono najlepsze zespoły w poszczególnych grupach wiekowych.

Laureaci Drugiej Ligi Robotów:

Szkoły podstawowe:

Gimnazja:

Szkoły średnie:

1. Szkoła Podstawowa nr 76

1. Gimnazjum nr 17

1. ZS Teleinformatycznych
i Elektronicznych

2. Szkoła Podstawowa nr 61

2. Gimnazjum nr 25

2. Lotnicze Zakłady Naukowe

3. Szkoła Podstawowa nr 108

3. Zespół Szkół nr 14

3. Liceum Ogólnokształcące nr X


Zainteresowanie młodzieży robotami nie maleje. Absolwenci, którzy opuszczają szkoły podstawowe i gimnazja, w nowych szkołach wciąż pytają o Koła Robotyczne, by kontynuować swoją przygodę z robotyką. Niektóre zespoły rozpoczęły prace nad własnymi konstrukcjami i próbują swych sił w projektowaniu robotów "od zera".

Jesteś tutaj: Home Koło robotyczne