Misja szkoły

MISJA  I  STANDARDY  PRACY  SZKOŁY

 

Misja szkoły

         Misją szkoły jest  umożliwienie wszystkim uczniom rozwoju na ich najwyższym poziomie i wychowanie uczniów w duchu patriotyzmu oraz poszanowania ogólnoludzkich wartości.

 

Standardy jakości pracy szkoły

 Szkoła stwarza warunki do rozwoju postaw prospołecznych uczniów (szacunek, współpraca, poszanowanie mienia, działalności twórczej i samorozwoju) oraz w sposób ciągły wspiera te działania.

 Szkoła umożliwia indywidualny rozwój ucznia, uwzględniając jego zdolności, zainteresowania i predyspozycje oraz przygotowuje do świadomego wyboru dalszego kształcenia.

          Szkoła stwarza atrakcyjną ofertę edukacyjną dla uczniów i ich rodziców.

          Szkoła organizuje działania sprzyjające aktywności uczniów w środowisku nie tylko lokalnym.

          Szkoła kładzie nacisk na twórcze myślenie ucznia oraz umiejętności sprawnego zdobywania, gromadzenia i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywne posługiwanie się technologią Informacyjną.

 

Co nas wyróżnia?

 • Opracowanie oraz wdrożenie innowacyjnych programów nauczania klas.
 • Nauka języków obcych w grupach międzyoddziałowych wg stopnia zawansowania.
 • Jedyna w Polsce klasa dwujęzyczna z językiem włoskim.
 • Liczne koła zainteresowań.
 • Realizacja projektów we współpracy ze szkołami z innych krajów

 

 Na co kładziemy nacisk?

 • Realizujemy własne programy profilaktyczne dostosowane do potrzeb uczniów i szkoły.
 • Dbamy o wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną i jej ustawiczne doskonalenie.
 • Obejmujemy szczególną troską ucznia wybitnie zdolnego i z trudnościami w nauce.
 • Stosujemy aktywne metody nauczania.
 • Dbamy o bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne uczniów.
 • Wdrażamy elementy zarządzania informacją.
 • Realizujemy działalność wolontariatu uczniowskiego.
 • Bierzemy udział w konkursach przedmiotowych i interdyscyplinarnych, lokalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych.
 • Organizujemy imprezy szkolne oraz wypoczynek i aktywne spędzanie czasu wolnego.
 • Tworzymy tradycje szkoły.
Jesteś tutaj: Home Misja szkoły