Rada Rodziców                                                                         Wrocław 08.06.2015

Gimnazjum nr 18 im. Armii Krajowej

54-218 Wrocław

ul. Kłodnicka 36

 

 

Rada Rodziców Gimnazjum Nr 18 we Wrocławiu uprzejmie przypomina i informuje :

 

Uczniowie i Rodzice Klas III -ich, przypominamy o konieczności zdania szafek uczniowskich ( . Szafki powinny być opróżnione , czyste i otwarte – DZIĘKUJEMY.

Dla przypomienia wyciąg z Regulaminu :

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5. Najpóźniej na 3 (trzy) dni robocze przed zakończeniem roku szkolnego lub ostatniego dnia swej nauki w Gimnazjum, uczeń korzystający z Szafki zobowiązany jest do jej całkowitego opróżnienia i zwrotu klucza oraz przekazania, Kierownikowi Administracyjnemu, szafki
w stanie nieodbiegającym znacząco od normalnego zużycia, wynikającego z prawidłowego użytkowania. Zdanie klucza i szafki odbywa się w formie pisemnej. W przypadku nieprzekazania Szafki przez ucznia w podanym wyżej terminie, koszt jej opróżnienia, przechowania rzeczy oraz dorobienia klucza ponoszą Rodzice.

--------------------------------------------------------------------------------

 

W dniach 23 i 24.06.2015 w godzinach od 12:00 do 15:30 w Naszej Szkole, odbędzie się kiermasz podręczników z klas II-ich i III-ich.

Serdecznie zapraszamy do udziału.

Dyrekcja Szkoły oraz Rada Rodziców zwracają się z uprzejmą prośba do uczniów klas I-ych o pozostawienie podręczników szkolnych ( tych zdatnych do użytku :) ), w bibliotece szkolnej.

Wrocław dnia 09.06.2015

W dniu 15.06.2015  ( WTOREK ) PO ZAKOŃCZENIU ZEBRAŃ KLASOWYCH odbędzie się PLENARNE ZEBRANIE RADY RODZICÓW. Miejsce - Biblioteka Szkolna.

Ze wzgledu na konieczność podjęcia ważnych uchwał  zapraszamy serdecznie do udziału całe trójki klasowe.

Sekretarz Rady

Marek Galecki

Wrocław dnia 01.05.2015

W dniu 7.05.2015 o godzinie 18:00 odbędzie się  zebranie Prezydium Rady Rodziców. Miejsce - Biblioteka Szkolna. Zapraszamy serdecznie do udziału w zebraniu.

Sekretarz Rady

Marek Galecki

Wrocław dnia 02.06.2015

W dniu 8.06.2015 o godzinie 17:30 odbędzie się zebranie Prezydium Rady Rodziców. Miejsce - Biblioteka Szkolna. Zapraszamy serdecznie do udziału w zebraniu.

Sekretarz Rady

Marek Galecki

UWAGA ZMIANA DATY I GODZINY !!!!!

Wrocław dnia 28.03.2015

W dniu 9.04.2015  ( CZWARTEK ) o godzinie 18:00 odbędzie się plenarne zebranie Rady Rodziców. Miejsce - Biblioteka Szkolna. Ze wzgledu na konieczność podjęcia ważnych uchwał  zapraszamy serdecznie do udziału całe trójki klasowe.

Sekretarz Rady

Marek Galecki

 

P.S.

Za zamieszanie przeprasza nieprzytomny sekretarz Rady Rodziców !!

Jesteś tutaj: Home Newsy