Programy nauczania

 

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW  NAUCZANIA OBOWIĄZUJĄCY W ETAPIE EDUKACYJNYM (GIMNAZJUM KL. I, II, III) W LATACH 2007- 2010
W GIMNAZJUM NR 18 WROCŁAW, UL KŁODNICKA 36.

Zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną dnia 31.05.2007 roku oraz Radę Rodziców dnia 29.05.2007 roku i dopuszczony przez dyrektora szkoły do użytku szkolnego.
 

Przedmiot

Tytuł i numer programu

Klasa

Nauczyciel

Realizacja ścieżki edukacyjnej

J. POLSKI

„Rozwinąć skrzydła”

DKW-4014-81/00

I,lI,III

 

B. Wdowiak,

W. Dusińska,

R. Pióro,

M. Syta

K. Damm,

A. Tocicka,

A. Morawska

 

Edukacja filozoficzna,

Edukacja prozdrowotna,

Kultura polska na tle kultury śródziemnomorskiej,

Edukacja regionalna,

Edukacja europejska,

Edukacja czytelnicza i medialna

 

J. ANGIELSKI

 

DKW-4014-123/99 kontynuacja

DKW-4014-113/99

Podstawowy

Program własny poszerzonego języka angielskiego p.  Joanny Stefańskiej.

 

I,II,III

 

 

 

1g,2g,3g

L. Habasińska,

U. Municzewska,

K. Kupiec,

Joanna Stefańska

Edukacja europejska,

Edukacja czytelnicza i medialna,        Edukacja prozdrowotna

 

 

J. NIEMIECKI

 

DKW-4014-283/99 podstawowy,

DKW-4014-102/99

kontynuacja

Program własny poszerzonego języka niemieckiego

p. E. Dudy

 

 

I,II,III

 

 

1e,2e,3e

V. Kitajewska,

E. Duda

Edukacja czytelnicza i medialna Edukacja prozdrowotna,

Edukacja europejska

 

HISTORIA

DKW-4014-123/99

DKW-4014-52/00

I, II

III

 

 

G. Nahajowska,

K. Łapińska,

R. Krzemień,

A. Maziarska

Edukacja czytelnicza i medialna, Edukacja filozoficzna,

Kultura polska na tle kultury,

Śródziemnomorskiej,

Edukacja europejska.

 

KOSS

DKW-4014-132/99

I,II,

G. Nahajowska,

R. Krzemień,

A. Maziarska

 

Edukacja regionalna,

Edukacja europejska,

Edukacja czytelnicza i medialna,

Edukacja filozoficzna.

BIOLOGIA

DKW-4014-76/01

DKW-4014-78/99

Program autorski biologii

p. M. Michalskiej.

I, II, III

 

1e, 2c, 3e

B. Gąsiorowska,

J. Pawlikowska.

J. Pawlikowska

Edukacja regionalna

Edukacja regionalna,

Edukacja filozoficzna

Obrona cywilna

CHEMIA

DKW-4014-95/99

 

I,II,III

 

 

D. Młyńczak,

A. Nowakowska.

Edukacja regionalna,

Edukacja filozoficzna,

Edukacja prozdrowotna,

Obrona cywilna

GEOGRAFIA

DKW-4014-167/99

I ,II, III

L. Wawryszyn,

E. Milewski

Edukacja regionalna,

Edukacja filozoficzna,

Edukacja prozdrowotna,

Edukacja europejska,

Edukacja czytelnicza i medialna

MATEMATYKA

 

„Od Pitagorasa do Euklidesa."

DKW-4014-180/99

„Matematyka z plusem”

DKW-4014-139/99

„Matematyka wokół nas”

DKW-4014-125/99

 

Program własny nauczania matematyki p.W. Maciołki

p. p. W. Maciołki

III a, III i

 

 

I, II,

 

 

III b,c,d,e,f,g

Ia, IIa, IIIa

A. Szepet,

B.Laszczyk

M. Brożyna,

A. Pater,

K. Uramek,

B. Laszczczyk,

M. Drożyna,

 

Edukacja regionalna,

Edukacja filozoficzna.

 

FIZYKA

 

DKW-4014-105/9

I, II, III

B. Jackiewicz,

M. Sęga,

 

 

Edukacja prozdrowotna,

Obrona cywilna

Edukacja regionalna,

Edukacja filozoficzna,

 

SZTUKA

DKW-4014-153/99

 

Program własny nauczania sztuki

p. M. Ossowskiej

III,

I, II

1b,2b

M. Ossowska,

G. Nowicka/K.Sienkiewicz

M. Ossowska

Edukacja regionalna,

Edukacja filozoficzna,

Edukacja czytelnicza i medialna, Kultura polska na tle kultury śródziemnomorskiej.

INFORMATYKA

DKW-4014-80/99

 

 

Program własny

Jerzy Koń  

I, II,III

 

 


J. Koń,

W. Suchta,


 

Edukacja europejska

WYCHOWANIE

FIZYCZNE

DKW-4014-290/99

 

Program własny poszerzonych treści wychowania fizycznego p. A. Grzegorczyka:

 

 

 

 

 

klasa  sportowa koszykówka

I, II, III

 

A. Radziwon

D. Michaliszyn

M. Krupowicz,

A. Krupowicz,

R. Wójcik,

M. Grzegorczyk,

J. Dudziak,

T. Chruściak,

Ł. Grudniewski

Edukacja prozdrowotna,

Obrona cywilna

1i

2i

3i

Ł. Grudniewski

M.Maciejewski

 

TECHNIKA

DKW-4014-28/01

II,III

M. Ossowska

 

RELIGIA

AZ-3-01/1

AX-3-01/1

I,

II,III

 

E. Kowalska,

ks. G. Michalski,

ks. W. Tyrcha

Edukacja filozoficzna,

Edukacja czytelnicza-medialna,

Edukacja europejska

 

 

Jesteś tutaj: Home Programy nauczania