Psycholog i pedagog szkolny

 

PSYCHOLOG SZKOLNY


Ewa Suchowacka (gabinet D1)

Godziny pracy:

Poniedziałek: 11.00-16.00
Wtorek: 8.00-13.00
Środa: 12.00-18.00
telefon: 717986709

Podstawowym celem mojej pracy jako psychologa szkolnego jest działanie na rzecz prawidłowego rozwoju psychicznego uczniów przy stałej współpracy z pedagogami szkolnymi, nauczycielami, rodzicami uczniów, a także specjalistycznymi placówkami, które oferują pomoc odpowiednią do danej sytuacji problemowej ucznia.

W swojej pracy zajmuję się przede wszystkim:

  • rozpoznawaniem sytuacji wychowawczo – rodzinnej ucznia oraz podejmowaniem odpowiedniej pomocy psychologicznej,
  • prowadzeniem badań i działań diagnostycznych, dotyczących uczniów, w tym diagnozowaniem potencjalnych możliwości oraz wspieraniem mocnych stron ucznia,
  • wspieraniem rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,
  • podejmowaniem działań profilaktyczno - wychowawczych, wynikających z programu wychowawczego i profilaktycznego szkoły, w stosunku do uczniów z udziałem rodziców i nauczycieli.

Karina Cieplucha

PEDAGOG SZKOLNY

Pedagog mgr  Lucyna Morawska (gabinet   CA)

Godziny pracy:

Poniedziałek:       9.00 – 13.00

Wtorek:               10.00 – 18.00

Środa:                 9.00 – 13.00

Czwartek:            9.00 – 13.00

Piątek:                 9.00 – 13.00


Pedagog mgr  Dominika Graczyk (gabinet D1)

Godziny pracy:

Poniedziałek:       8.00 – 12.30

Wtorek:              12.00 – 18.00

Środa:                8.00 – 13.00

Czwartek:           8.00 – 12.30

Piątek:                8.00 – 12.00


telefon: 717986709

Jesteś tutaj: Home Psycholog i pedagog szkolny