INFORMACJE SZKOLNY DORADCA ZAWODOWY

Celem moich działań jako szkolnego doradcy zawodowego jest miedzy innymi:

  • rozbudzanie w młodzieży odpowiedzialności za samorozwój i własną przyszłość
  • uświadamianie potrzeby i konieczności uczenia się przez całe życie
  • pomoc w rozpoznawaniu własnych możliwości, zainteresowań, umiejętności, predyspozycji i twórczym ich wykorzystaniu (praca na zajęciach, porady indywidualne)
  • dostarczanie uczniom i ich rodzicom informacji na temat systemu szkolnictwa , potrzeb rynku pracy
  • pomoc w podejmowaniu ważnych decyzji dotyczących dalszego kształcenia i wyboru zawodu
  • dostarczanie informacji i pomoc w procesie rekrutacji uczniom, rodzicom i wychowawcom wspieranie rodziców i nauczycieli w działaniach doradczych

Zapraszam także do korzystania z e-poradnictwa na stronach:

    http://www.doradcy-wroclaw.pl/
  1. http://www.edu.wroclaw.pl
Jesteś tutaj: Home Szkolny Doradca Zawodowy