W naszej szkole od czternastu lat działa wolontariat szkolny. Przygotowuje on uczestników do aktywnego funkcjonowania w życiu społecznym i obywatelskim. Rozwija zainteresowania, umiejętności komunikacyjno – społeczne, a przede wszystkim niesie ze sobą wielkie wartości wychowawcze. alt

          Koło wolontariuszy liczy około 40 osób, które angażują się w różne działania. Oto kilka dokonań szkolnego wolontariatu:

  • Młodzi wolontariusze z wielkim oddaniem pracują na rzecz potrzebujących, intensywnie rozwijają współpracę ze Stowarzyszeniem „Nowa Rodzina” w programie „My dla świata”.
  • Szkolny wolontariat wspiera Caritas parafialny przy kościele św. Maksymiliana Marii Kolbego przez zdobywanie środków na pomoc potrzebującym dzieciom z ubogich rodzin.
  • Wolontariusze biorą udział w akcjach charytatywnych na rzecz dzieci z Domu Samotnej Matki przy ul. Strzegomskiej.
  • Wolontariusze angażują się w organizowanie imprez, pomoc dydaktyczną dla uczniów młodszych klas Szkoły Podstawowej nr 65 oraz słabszym uczniom z Gimnazjum nr 18.
  • Każdego roku przygotowują Jasełka oraz Misterium Wielkanocne dla uczniów oraz członków Związku Żołnierzy AK obwodu Wrocław – Fabryczna.
  • Wolontariusze opiekują się 120 grobami osób zamordowanych po 1945r., w więzieniu przy ul. Kleczkowskiej i pochowanych na cmentarzu Osobowickim.
  • Wolontariusze uczestniczą w programie „Pola Nadziei” akcji organizowanej na rzecz Wrocławskiego Hospicjum dla dzieci.

altNad całą działalnością wolontariatu szkolnego czuwa Pani Katechetka Elżbieta Kowalska przy współpracy Księdza Marcina Krawczyka. Naszą grupę cechuje wysoki stopień empatii, otwartość, bezinteresowność oraz pogodne i wesołe usposobienie. Zapraszamy…

Jesteś tutaj: Home Wolontariat