Egzamin sprawnościowy do klasy koszykarskiej

SPRAWNOŚĆ SPECJALNA

  1. PRÓBA PODSTAW TECHNIKI ( kozłowanie, podania, rzuty)

          a) wykonanie

Zawodnik wykonuje kompleks ćwiczeń technicznych: start, podanie, chwyt, slalom z kozłowaniem, rzut do kosza po kozłowaniu prawą ręką i rzut z biegu lewą ręką na maksymalnej szybkości.

UWAGA: rzuty muszą być celne – dopuszcza się dobijanie po niecelnym rzucie.

Kolejność wykonywania próby:

  • Zza linii rzutów wolnych zawodnik wykonuje podaniem znad głowy rzut o tablicę – start i chwyt piłki odbitej o tablicę. Następnie wykonuje podanie jednorącz do partnera, który znajduje się z prawej strony bocznej linii w odl. 0,5 m od niej i 3 m od linii końcowej
  • Zawodnik startuje do przodu w praw,o chwyta piłkę od partnera po przekroczeniu linii, która jest przedłużeniem linii rzutów wolnych i linii bocznej (linię tę specjalnie zaznaczamy na boisku)
  • Zawodnik ozłuje prawą ręką w przód, knastępnie lewą i ponownie prawą po kolei między chorągiewkami ustawionymi w jednej linii, równolegle do linii bocznej w odl. 1,5 m od niej (środkowa chorągiewka ustawiona na linii środkowej, a boczne 1,5 m bliżej i dalej)
  • Przedłużając kozłowanie prawą ręką do przeciwległego kosza, zawodnik wykonuje rzut po kozłowaniu prawą ręką z prawej strony, a po celnym koszu - chwyt piłki
  • kZawodniksStartuje do kosza, chwyta piłkę podaną przez partnera i wykonuje rzut z biegu z lewej strony lewą ręką, rzut musi być celny.
  • Zawodnik ozłuje z powrotem między chorągiewkami - lewą ręką, prawą i znów lewą. Następnie podanie oburącz do partnera.

          b) pomiar

Ocenę stanowi czas wykonania próby, mierzony z dokładnością do 0,1 sek. Ćwiczenie zaczynamy na komendę „gotów” i „start”. Stoper włączamy po komendzie start” i wyłączamy w momencie przechodzenia piłki przez obręcz przy końcowym rzucie.

          c) sprzęt i pomoce

Trzy chorągiewki o wysokości ok. 1,5 m., stoper, piłka do koszykówki, boisko do koszykówki, kreda.

SPRAWNOŚĆ OGÓLNA

  1. TEST SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ

Próba szybkości i zwinności:

          a) wykonanie

Na komendę „na miejsce” zawodnik ustawia się przed linią startu w pozycji wykrocznej. Na sygnał gwizdkiem wybiega, starając się pokonać dystans jak najszybciej. Zawodnik musi pokonać dystans 40 metrów, przebiegając slalomem pomiędzy słupkami w jak najkrótszym czasie.

          b) pomiar

Ocenę stanowi czas pokonania toru przeszkód liczony z dokładnością do 0,1s.

          c) sprzęt i pomoce

          Stoper, gwizdek, słupki, boisko do koszykówki.

 

Egzamin sprawnościowy do klasy  ze squashem

  

  1. Test sprawnościowy składa się z czterech prób,  oceniane od 0-10 punktów
  2. Z wszystkich prób można uzyskać maksymalnie 40 punktów.

Opis prób

Slalom z rakietą do squasha

       Potrzebny sprzęt: piłka i rakieta do squasha, pachołki.

       Ćwiczący, trzymając rakietę w ręku, toczky piłkę do squasha slalomem pomiędzy pachołkami.

       Liczy się czas wykonania próby.

Odbicia piłki od ściany.

       Potrzebny sprzęt: rakieta do squasha, piłka treningowa.

       Ćwiczący, stojąc w odległości metra od ściany, ma za zadanie 20 razy odbić piłeczkę powyżej linii serwisowej.

       Liczona jest ilość udanych odbić.

Poruszanie się z rakietą

       Potrzebny sprzęt: rakieta do squasha, pachołki

       W rogach boiska do squasha ustawione są pachołki, zadaniem ćwiczącego jest w jak najkrótszym czasie dotknąć rakietą wszystkich pachołków i wrócić na środek boiska.

       Liczy się czas wykonania próby.

Tor sprawnościowy

        Potrzebny sprzęt: niski płotek o wysokości 30 cm.

        Ćwiczący ma za zadanie przeskakiwać płotki, poruszając się bokiem do kierunku biegu, a następnie jak najszybciej wrócić na linię startu.

        Liczy się czas wykonania próby.