Informator dla rodziców

o pracy Gimnazjum nr 18 im. Armii Krajowej w roku szkolnym 2016/2017

G

 

imnazjum nr 18 to szkoła sukcesu w której dobrze poczuje się każdy uczeń. Osiemnastka kształci na bardzo wysokim poziomie, jesteśmy

w czołówce wrocławskich gimnazjów w rankingu OKE. Szczególną uwagę przywiązujemy do wychowania patriotycznego do czego zobowiązuje nas Patron Armia Krajowa. Mamy wśród uczniów laureatów konkursu Zdolny Ślązak. Corocznie zdobywamy czołowe laury w mieście i województwie

w koszykówce chłopców i dziewcząt oraz innych grach zespołowych. Rozwijamy talenty szkolnych dziennikarzy, plastyków, pasjonatów robotyki oraz sportowców.

Szkoła jest placówką nowoczesną, bardzo dobrze wyposażoną i skomputeryzowaną. Korzystamy z dziennika elektronicznego „Librus”. Wprowadzamy wiele innowacji pedagogicznych, jak klasa włoska, koszykarska, squasha czy rozszerzone nauczanie informatyki z możliwością uzyskania egzaminu ECDL.

Języków uczymy w dostosowanych do poziomu grupach międzyklasowych. Uczestniczymy od lat w wielu projektach międzynarodowych oraz wymianie

ze szkołami we Włoszech.

Prężnie działający Samorząd Szkoły organizuje liczne akcje wolontariatu oraz działalności na rzecz inicjatyw lokalnych.

Gimnazjum nr 18 to również szkoła bezpieczna. Budynek z dużym zespołem boisk i terenem zielonym w cichym otoczeniu jest monitorowany i chroniony całodobowo.

Dyrektor Szkoły   – Anna Krupowicz

Nauczyciele:

j.polski                      - J. Magiera, A. Morawska, R. Pióro, A. Tocicka

j. angielski               - J. Stefańska, A. Głowienka, K. Morawska, M. Lemiec, M. Filipek, M. Żak

j. niemiecki              - V. Kitajewska, A. Nabożny, K. Sievers-Grabowska

j. włoski                    - A. Karaś, A. Weretelnik, M. Łuczak

biologia, wdż           - B. Gąsiorowska, J. Pawlikowska

chemia                     - D. Młyńczak, A. Moskwa

fizyka                       - B. Jackiewicz, K. Kowalczuk, M. Sęga

geografia                 - J. Jasińska, E. Milewski

historia, WOS         - W. Kopackij, R. Krzemień, A. Maziarska, A. Weretelnik

matematyka             - M. Brożyna, J. Jasińska, K. Kowalczuk, B. Zielińska-Laszczyk

informatyka              - J. Koń, W. Suchta,

technika                   - M. Ossowska, W. Suchta

plastyka, zaj. artystyczne-M. Ossowska

muzyka                    -  G. Nowicka

edukacja dla bezpieczeństwa            - A. Radziwon

wychowanie fizyczne           -T. Chruściak, M. Dudziak, J. Dudziak, Ł. Grudniewski, M. Maciejewski, P. Portas,

                                                   D. Michaliszyn, Ł.Symonowicz, A. Radziwon, R. Wójcik

Religia                      - E. Kowalska, E. Milewski, ks. M. Krawczyk

Biblioteka                - M. Górska, J. Kowalczyk, L. Zyga

Kalendarz roku szkolnego 2016/17

Dni wolne od zajęć dydaktycznych:

01.09.2016 Rozpoczęcie roku szkolnego

14.10.2016 Dzień Edukacji Narodowej

19,20,21.04.2017 Egzaminy Gimnazjalne

12.05.2017 Święto szkoły

01.06.2017 Dzień sportu

23.06.2017 Zakończenie roku szkolnego

Dodatkowe dni wolne po odpracowaniu:

31.10.2016 poniedziałek – odpracowujemy w dniu 10.12.2016 sobota

02.05.2017 wtorek - odpracowujemy w dniu 4.03.2017 sobota

16.06.2017 piątek - odpracowujemy w dniu 1.04.2016 sobota

Przerwy świąteczne, ferie:

23.12.2015 - 1.01.2017 zimowa przerwa świąteczna

13.02.2017 - 26.02.2017 ferie zimowe

13.04.2017 - 18.04.2017 wiosenna przerwa świąteczna

Organizacja roku szkolnego I semestr (1.09.2016 - 24.01.2017):

13.09.2016 - zebrania otwarcia z rodzicami

08.11.2016 - konsultacje dla rodziców

6-8.12.2016 – próbny egzamin gimnazjalny

20.12.2016 - zebrania z rodzicami informujące o ocenach niedostatecznych i obniżonym zachowaniu

17.01.2017 - wystawienie propozycji ocen śródrocznych

17.01.2017 - Zebrania dla rodziców informujące o propozycjach ocen końcowych z I semestru.

24.01.2017 - wystawienie ocen śródrocznych,

24.01.2017 - Rada Klasyfikacyjna Śródroczna, zakończenie I semestru,

Organizacja roku szkolnego II semestr (25.01.2017 - 23.06.2017):

14.03.2017 - zebrania dla rodziców uczniów kl. III, konsultacje

04.04.2017 - konsultacje dla rodziców

16.05.2017 - zebrania z rodzicami informujące o ocenach niedostatecznych i obniżonym zachowaniu

06.06.2017 - wystawienie propozycji ocen końcoworocznych

06.06.2017 - zebrania dla rodziców informujące o propozycjach ocen końcoworocznych

16.06.2017 - wystawienie ocen końcoworocznych

19.06.2017 - Rada Klasyfikacyjna II semestr

23.06.2017 – Zakończenie roku szkolnego 2016/17,Plenarna Rada Pedagogiczna


Godziny pracy:

Sekretariat - od poniedziałku do piątku – 8:00 -16:00, tel. 071/798-67-09. Pani Bożena Zwolak,

Biblioteka - Czynna pn.-pt. godz. 8:00 -16:00; uczniowie mogą indywidualnie korzystać

z pracowni multimedialnej codziennie od 14:00 do 15:00,

Pedagodzy dyżury dla rodziców :

p. Lucyna Morawska, sala CA pn. 8:00-13:00, wt. 12:00-18:00, śr. 10:00-14:00, czw. 8:00-13:00, pt. 11:30-15:30,

p. Dominika Graczyk, sala D1 pn. 10:00-14:00, wt. 12:00-18:00, śr. 8:00-13:00, czw. 10:30-14:30, pt. 8:00-13:00,

Psycholog p. K. Bartak-Surówka dyżury dla uczniów i rodziców, sala D1:

pn. 11.30-16:00, wt.. 8:00-12:00, śr. 14.00-15.30, pt. 14.00-16.00

Logopeda konsultacje i zajęcia – p. A. Morawska

Doradca zawodowy p. Maria Górska, biblioteka: wt. 11.00-16.30, śr. 8.30-11.00, czw. 14.00-16.00, pt. 8.30-13.00

Stołówka –(prowadzi ZS nr 20) wydaje obiady od poniedziałku do piątku w godz. 12:00 – 16.30

cena jednego obiadu w karnecie - 5 zł. Główna przerwa obiadowa od 13.25 do 13.45

Informacje porządkowe:

1. Dyrektor szkoły bardzo prosi rodziców/prawnych opiekunów naszych uczniów do niezwłocznego zgłaszania nieobecności dziecka w dniu absencji telefonicznie w sekretariacie 71/798-67-09/, lub drogą elektroniczną wychowawcy poprzez Dziennik Elektroniczny „Librus”.

Umożliwi nam to szybką orientację co do uczniów wagarujących.

2. Szkolny plan lekcji, lista zajęć dodatkowych, statut szkoły oraz wszystkie dokumenty prawne szkoły dostępne są na stronie internetowej placówki www.gim18.wroclaw.pl w sekcji plan zajęć, dokumenty oraz w wersji papierowej w sekretariacie i bibliotece szkolnej dostępne do wglądu na miejscu.

Opłaty:

1. Składka na Fundusz Rady Rodziców wynosi 50 zł na rok, pieniądze zbiera skarbnik na pierwszym zebraniu klasy i wpłaca na konto:

Dobrowolne wpłaty na konto Rady Rodziców Gimnazjum nr 18, ul. Kłodnicka 36, 54-218 Wrocław:

Rachunek nr   32 1440 1387 0000 0000 0951 9343

   2. Dobrowolne ubezpieczenie NW i kosztów leczenia wybrane decyzją Rady Rodziców w firmie InterRisk Vienna Insurance Group:

w trzech wariantach: 54zł, 64 zł, 77,50 zł.

     Szczegółowe warunki umowy na stronie szkoły oraz u wychowawcy klasy.             

3.Składka na papier do ksero 10 zł na rok szkolny zbiera wychowawca klasy.

4.W szkole działa dziennik elektroniczny „Librus”.Opłata roczną ponosi placówka z środków własnych.

5.Rada Rodziców przypomina, że wszystkie znajdujące się na terenie szkoły szafki uczniowskie są jej własnością. Przekazywanie i odbieranie szafek następuje wyłącznie za pośrednictwem Kierownika Administracyjnego Szkoły, po wniesieniu Skarbnikowi Rady Rodziców opłaty rocznej w wysokości 40 zł. Wpłaty dokonujemy na konto Rady Rodziców Gimnazjum nr 18 podając imię, nazwisko i klasę do której uczęszcza. Po weryfikacji wpłat kierownik administracyjny ( tel. 71 7986709 wew. 110) będzie wydawał kluczyk do szafki.

Informujemy, że tylko osoby wnoszące opłatę z góry za cały okres nauki ucznia w Szkole (odpowiednia wielokrotność kwoty 40 zł, za 3 lata 120 zł)

będą miały zagwarantowane prawo użytkowania tej samej szafki w całym tym okresie.

Przypominamy jednocześnie, że wszystkie szafki muszą zostać opróżnione i oczyszczone przez uczniów przed zakończeniem roku szkolnego, zaś Kierownik Administracyjny będzie potwierdzał fakt zdania szafki i klucza do niej w karcie obiegowej ucznia.

Zapraszamy Państwa do udziału w naszych przedsięwzięciach dydaktyczno-wychowawczych.

Liczymy na pomoc i rzeczowe uwagi o naszej pracy.

Życzymy sukcesów Państwa dzieciom a naszym uczniom,

Państwu zadowolenia z pracy naszej szkoły.

Kierownictwo Szkoły i Rada Pedagogiczna

Gimnazjum nr 18 im. Armii Krajowej ul. Kłodnicka 36, 54-207 Wrocław, tel./fax.71/ 798-67-09

Strona internetowa szkoły : www.gim18.wroclaw.pl

e-mail szkoły : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Struktura szkolnictwa ponadgimnazjalnego we Wrocławiu dostępna jest na stronie: www.absolwenci.wroclaw.pl

Szczegółowe informacje dotyczące egzaminu końcowego gimnazjum w klasie III:

www.cke.edu.pl oraz www.oke.wroc.pl w zakładce egzamin gimnazjaln