UWAGA! RODZICE SZÓSTOKLASISTÓW!

W ofercie edukacyjnej proponujemy:

 

 1. Klasę sportową: koszykówka chłopców
 2. Klasę dwujęzyczną: j. włoski  
   • w klasie I sześć godzin języka włoskiego,
   • w klasie II i III po trzy godziny j. włoskiego oraz trzy przedmioty wykładane w języku włoskim
 3. Klasę sportową: squash dla dziewcząt i chłopców
 • zajęcia specjalistyczne w hali Hasta la Vista (ul. Góralska 6)
 • ilość zajęć squasha - od 4 do 6 godzin tygodniowo z wykwalifikowanymi instruktorami w ramach planu lekcji
 • cztery godziny zajęć wychowania fizycznego
 • dla klasy przewidujemy dodatkowe godziny z języka niemieckiego i angielskiego
 • zajęcia będą finansowane przez Wydział Edukacji w ramach projektu „Szkoła w mieście”

4. Klasy ogólne z poszerzonym programem

 • medialno - dziennikarskim
 • matematyczno - fizycznym
 • biologiczno - chemicznym
 • językowa z poszerzonym j.angielskim i j. niemieckim

 

WSZYSTKIE KLASY REALIZUJĄ PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKI PRZYGOTOWUJĄCY DO EGZAMINÓW ECDL (EUROPEJSKI CERTYFIKAT UMIEJĘTNOŚCI KOMPUTEROWYCH)  

Procedury rekrutacyjne, oferta edukacyjna i warunki naboru do klas sportowych i językowej z językiem angielskim i włoskim zostaną przedstawione na spotkaniu dyrekcji szkoły i nauczycieli z rodzicami szóstoklasistów.

 

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych!

 

     • Od roku szkolnego 2009/2010 nauczamy obowiązkowo 2 języków obcych (j. angielski, j. niemiecki, j. włoski) z podziałem na grupy zgodnie z poziomem umiejętności językowych.
     • Stale współpracujemy z Światowym Związkiem Żołnierzy Armii Krajowej (Armia Krajowa jest patronem szkoły).
     • Oferujemy poszerzanie wiedzy i umiejętności na licznych zajęciach pozalekcyjnych (w bieżącym roku szkolnym około 40 kół), których ofertę dostosowujemy do zainteresowań uczniów.
     • Realizujemy projekty międzynarodowe i programy edukacyjne np. „e-Twinning”, „Comenius”, program „Cały Wrocław czyta dzieciom”, program „Szkoła ucząca się”, Promocja Zdrowia, „Szkoła bez przemocy”, „Bezpieczna szkoła”.
     • Nasi uczniowie są zaangażowani w działania wolontariatu (akcje charytatywne, współpraca z Domem Samotnej Matki).
     • Jesteśmy inicjatorami projektów edukacyjnych dla miasta Wrocławia.
     • Przygotowujemy uczniów i przeprowadzamy egzaminy na Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych - ECDL.
     • Pedagodzy szkolni prowadzą indywidualne zajęcia z uczniami mającymi problemy w nauce i dysfunkcjami.
     • Psycholog szkolny oraz logopeda są do dyspozycji uczniów.
     • W klasie trzeciej uczniowie realizują poszerzony program z informatyki „Zarządzanie informacją” (dodatkowa godzina informatyki).
     • W naszej szkole działa: zespół teatralny, zespół redakcyjny gazetki szkolnej „A’propos”, Szkolne Koło Przewodników Wrocławia, wolontariat, pracownie plastyczne, w tym ceramiczna.
     • Prowadzimy „elektroniczny dziennik”, dzięki któremu rodzice mają bieżącą kontrolę o postępach w nauce i frekwencji dziecka.
     • Szkoła ma bezpieczne położenie.

 

NASZA BAZA:

 

     • jasne i czyste sale lekcyjne wyposażone w komputer i rzutnik, pracownie biologiczne, chemiczne, fizyczne, geograficzne, historyczne
     • 2 sale gimnastyczne, siłownia (certyfikat europejski), sale do tenisa stołowego, boiska do koszykówki, ogrodzone boisko do siatkówki plażowej
     • językowa pracownia multimedialna z dostępem do Internetu
     • 2 sale komputerowe po 16 komputerów
     • aula przystosowana do prezentacji multimedialnych (mała scena, widownia na 160 miejsc)
     • dobrze wyposażona biblioteka z czytelnią i salą audiowizualną
     • stołówka i bufet
     • piękne tereny zielone wokół szkoły